Startsidan
Om klubben
Funktionärer
Bli medlem

Fridyk
Apparatdyk
Fensim
UV-rugby
UV-Foto
Marinbiologi
Marinarkeologi
Aktiviteter
Aktivitetsplan
Träningstider
Dykplatser
Arkiv

Kurser
Butiken
Länkar
Kontakt

SSDFTill Svenska Sportdykarförbundets hemsida

 

Våra funktionärer 2022
 

Befattning
Namn
Telefon Mobil
  STYRELSEN  
Ordförande
Zellner Linda
Tel.
Mob. 0709-408849
Kassör
Nilsson Yngve
Tel.
Mob. 0708-181655
Ledamot 1
Andersson Marco
Tel.
Mob. 070-5886096
Ledamot 2
Dessau Jessica
Tel. 
Mob. 072-5046060
Ledamot 3
Kvist Göran
Tel.
Mob. 0709-447380
Suppleant 1
Nilsson Bengt
Tel. 
Mob. 0705-217529
Suppleant 2
Ganrup Stefan
Tel. 
Mob. 0709-484646
Suppleant 3 Valberedn.
Ekmark Ulf
Tel. 
Mob. 073-5041091
     
  REVISORER  
Revisor Bo af Winklerfeldt Mob. 0709-982223
Revisorsuppleant Jan Persson Mob. 0417-21700
     
  DYK- & AKTIVITETSUTSKOTTET  
Sammankallande Gustafsson Torbjörn Mob. 0703-150135
  Kvist Göran Mob. 0709-447380
  Bech Johan Mob. 073 682 22 50
  Andersson Marco Tel.
Mob. 070-5886096
  Dessau Jessica Tel. 
Mob. 072-5046060
  Burman Rikard Tel. 
Mob. 070-8542598
  Ganrup Stefan Tel. 
Mob. 0709-484646
 
   
  UTBILDNINGSUTSKOTTET  
Sammankallande Nilsson Yngve Mob. 0708-181655
  Zellner Linda Mob. 0709-408849
 
Andersson Marco
Mob. 070-5886096
     
  FRIDYKARUTSKOTTET  
Sammankallande Gustafsson Torbjörn Mob. 0703-15 01 35
  Dessau Jessica Mob. 072-5046060
  Nilsson Bengt, Standby Mob. 0705-217529
     
  KLUBBSÄKERHETSOMBUD  
Sammankallande Styrelsen  
     
  VALBEREDNINGEN  
Sammankallande Ekmark Ulf Mob. 073-5041091
  Dessau Jessica Mob. 0725-046060
  Gustafsson Torbjörn Mob. 0703-150135
     
 

Våra dykare i Philippinerna!

Ytown Diving Team (YDT)

Org.nr: 802454-6858
Bankgiro: 5967-3988
Mail:              info@ydt.se

Ansluten till: SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET (SSDF)
                 SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND (RF)
 Y-town Diving Team - Ystad
Grundad
1993-04-01


 
2018-04-01
 

Vad gör du med dina
pantburkar utan pant?


Hitta till oss - klicka här!

Du kan lämna alla dina
pantburkar och petflaskor
hos oss!
Med eller utan pant. Även
utländska och skadade!
Då gör du både miljön och
vår förening en tjänst!
Vi gör det enklare för dig!

Välkommen till
Ytown Diving Team
Borgmästaregatan 5
Ystad


VÅRA SPONSORER:

Ystads Dyk & Marin - Hela Sveriges dykbutik nu!CMAS logo