Startsidan
Om klubben
Funktionärer
Bli medlem

Fridyk
Apparatdyk
Fensim
UV-rugby
UV-Foto
Marinbiologi
Marinarkeologi
Aktiviteter
Aktivitetsplan
Träningstider
Dykplatser

Kurser
Butiken
Länkar
Kontakt

SSDFTill Svenska Sportdykarförbundets hemsida

Marinarkeologi

Sverige har en unik samling av vrak från gångna tider och de flesta av dessa har inte återfunnits - än. Efter vår avlånga kust har det skett flera tusen förlisningar. Dessa ligger där som en länk till det förgångna. Att utforska vrak är en spännande hobby för dykare. Det kan även bli en länk till din lokala historia.

Som sportdykare har du en unik möjlighet att få se dessa vrak och andra lämningar under vattenytan. Du som sportdykare har också ett ansvar då det gäller att bevara och informera om dessa unika kunskapskällor som vi har efter våra kuster.

Sverige är ett föregångsland inom det marinarkelogiska området, med kända vrakfynd som regalskeppen Vasa och Kronan, ostindiefararen Götheborg bara för att nämna några få exempel.

Dessa fartyg är visserligen imponerande, men de är bara en del i det som ibland brukar kallas för det maritima kulturlandskapet. Detta kulturlandskap omfattar även gamla hamnanläggningar, pålspärrar, hamnkrogar och boplatser.

Marinarkelogi behöver inte endast handla om vrak, även om det är den form av marinarkelogi som sportdykare oftast kommer i kontakt med.

Svenska Sportdykarförbundet har som ett av sina mål att tillsammans med Marinarkeologiska Sällskapet (MAS) verka för att bevara och sprida kunskap om det maritima kulturlandskapet.

Vrakdykning med ÖVDK:s Stromboli

Vrakdykning med M:24:an "Stora M"

Natur- & vrakdykning med Väderöfjord i Bohuslän


Du kan läsa mer om Marinarkeologi
här > SSDF


För mer info gå in på:
Marinarkeologiska Sällskapets hemsida


Marinarkelogiska projekt är någonting som sportdykare inte kan bedriva på egen hand. Då man varken har utbildning eller resurser för sådana verksamhet.

Vrak som förlist för mer än 100 år sedan skyddas av kulturminnneslagen. Detta innebär i praktiken att du får se men inte röra.

Yngre vrak bruka oftast ha en ägare, vilket gör att man inte får röra dessa vrak utan att ha kontrollerat detta med ägaren. En vanlig orsak till vrakens förfall är den naturliga nednötning som sker. Du kan hjälpa till att värna om dessa unika kulturskatter. Du kan samla information och sprida upplysningar kring lämningarna som finns dolda under vattenytan.

Lastbil i den förlista tågfärjan Heweliuz
 

Lastbil i den förlista tågfärjan Heweliuz

På västkusten "äts" vraken upp av skeppsmasken (teredo navalis på latin), den finns dock inte i Östersjön, på grund av den låga salthalten där. Detta gör Östersjön till en marinarkeologisk skattkammare med vrak, som ligger på djup som är tillgängliga med vanlig sportdykarutrustning. Du som är sportdykare kan med ansvar och ökad kunskap hjälpa till att värna och sprida kunskap om våra världsunika vrak i svenska vatten.

Upplev känslan av att sväva ovanför ett vrak. Ett vrak som ingen har sett - förrän du upptäcker det.

Skrivet av Anders Vikdahl

 


Y-town Diving Team - Ystad


VÅRA SPONSORER:
Ystads Dyk & Marin - Hela Sveriges dykbutik nu!


CMAS logo