Startsidan
Om klubben
Funktionärer
Bli medlem

Fridyk
Apparatdyk
Fensim
UV-rugby
UV-Foto
Marinbiologi
Marinarkeologi
Aktiviteter
Aktivitetsplan
Träningstider
Dykplatser

Kurser
Butiken
Länkar
Kontakt

SSDFTill Svenska Sportdykarförbundets hemsida

Aktiviteter

 

Verksamhetsplan 2023

För att komma till aktivitetsplanen klicka   >> här!


Har Du andra förslag på dykmål som du vill och kan dyka på så maila oss!


Dykning i våra nordiska vatten

Baltic Explorer - Ystad Väderöfjord och Triton på Väderöarna i Bohuslän Röde Orm - Kullen Dyk Prästens Badkar - Vik
Vrakdykning              Naturdykning               Naturdykning             Kustdykning
 
Vill Du dyka med Baltic Explorer, Väderöfjord & Triton eller Röde Orm
gå in på deras respektive hemsidor. Du hittar dom >>> här
Där bokar du enkelt dina dyk. 

 

AKTIVITETS-UTSKOTTET 2023

Du kan via mail tipsa oss om du har egna förslag eller synpunkter!

I 1:a hand kontaktar du samordnaren i Aktivitetsutskottet!

 

Befattning
Namn
Tel.
Sammankallande: Gustafsson Torbjörn Mob. 0703-150135
 
   

Automail > dyk på gång
Vill Du få ett auto-mail när aktivitetsplanen har ändrats eller när en aktivitet är nära förestående maila oss.  (För att få detta måste Du vara medlem i vår klubb!)

HÄR FÖLJER NÅGRA BRA RÅD OCH TIPS INNAN DU BOKAR IN DIN DYKTUR...

Dyksäkerhet - "Klubbdyk"

Alla klubbarrangerade dyk arrangeras enl. SSDF:s Dykpraxis.
I grova drag innebär detta att alla sådana dyk har en ytorganisation med behörig dykledare.
Parindelning, dykmetoder o.s.v. följer rekommendationerna i SSDF:s Dykpraxis och protokollföres.
CMAS 1*-dykare eller motsv. i annan org. dyker med erfaren 2*-dykare eller högre till max 20 m.
CMAS 2*-dykare eller motsv. i annan org. dyker med annan  2*-dykare eller högre till max 30 m.
CMAS 3*-dykare eller motsv. i annan org. dyker med annan  3*-dykare eller högre till max 40 m.

Inför varje dyk - se här hur du kontrollerar och fixar till dina säkerhetslösningar > "Till Checklistorna"

Om du inte inom 2 sek. kan få kontakt med din pardykare som har din backupp-luft använd parlina eller alternativ luftkälla så kan du ägna hela din uppmärksamhet åt upplevelsen i själva dykningen istället för att hålla reda på var din pardykare befinner sig.
Parlinor och separata luftsystem har redan räddat många liv!
Kontrollera din personliga säkerhetsutrustning ofta. Läs mer > här
För dykning i kalla vatten lägre än +5 grader, isdykning, mörkerdykning, strömdyk, vrak- och grottpenetrering, nitrox o.s.v. krävs kompletterande utbildning se > SSDF Dykpraxis.

För mer information om dyksäkerhet se SSDF Svenska Sportdykarförbundets hemsida > här

Vem får deltaga i våra klubbdyk?
För att få deltaga i våra klubbdyk skall du vara medlem i klubben.
Fastställd årsavgift skall vara erlagd och försäkring via SSDF skall vara aktiverad.
Dykare skall för deltagande i vår  dykning följa SSDF:s dykpraxis enl. ovan och skall kunna uppvisa aktuell dykstatus med certifikat och loggbok.

Andra dykarrangemang - "Enskilt dyk"
Dykaktivitet som utlyses såsom "Enskilt dyk" ligger utanför klubbens kontroll!
I denna typ av dyk skall Du som deltagare själv se till att säkerhetsupplägget uppfyller de krav Du som deltagare har rätt att kräva! Ser Du brister i detta råder vi Dig att avstå från dyket!

Dykning från "Kommersiella dykbåtar"
Via länkar i vår hemsida kan Du komma till olika "Kommersiella dykbåtar".
Normalt har dessa egna hemsidor där dom lägger ut sina olika dykturer. Gå in på respektive dykbåts hemsida för att se vilka turer de har att erbjuda, vad det kostar och vad som ingår.
En del dykbåtar har räddningsbåt ombord som kan sjösättas om någon dykare driver iväg.
Några dykbåtar kan fylla dina dykflaskor mellan dyken under dykintervallet. Andra har fri extraflaska till andradyket. Då slipper du merkostnad för hyra av extraflaska till ditt andra dyk!
Du bör givetvis kontrollera när senaste luftanalys blev gjord!
Kontrollera även att en godkänd och kontrollerad "Oxy-box" med demandventil finns ombord.
Vid vrakdyk på icke "bojade" vrak är det brukligt att dykbåtens besättning ser till att det finns minst en nerstigningslina (helst två) fastgjord i vraket innan dyk påbörjas. Seriösa dykbåtar betraktar detta som en normal policy eftersom de tar betalt för att du skall få dyka på ett förutbestämt vrak och inte spilla dyrbar dyktid på botten sidan om.
Vid längre dykturer ingår dessutom oftast lagad lunch, middag och frukost.
De flesta dykbåtar tillämpar även rabatterade dykturer då hela eller ett förutbestämt minimiantal dykare förbokar en viss dyktur. I de fall så sker och egen medföljande kommersiellt oberoende dykledare övervakar och tillser att dyket följer SSDF:s Dykpraxis kan dykturen utlysas såsom "Klubbdyk".
Oavsett vem som arrangerar en dyktur skall Du som dykare dock alltid själv se till
att hela säkerhetsupplägget uppfyller de krav som Du har rätt att kräva!


Våra vanligaste dykbåtar
Du hittar mer information om de dykbåtar vi brukar dyka från >> här.

Dykväder
Kolla VÄDRET här >>>        SMHI (Svenska)                             DMI (Danska)
                                       
Seglatsinformation Farvandsväsendet (Dansk)

Blanketter & Info
Hämta Nordisk stadardtabell här (pdf)
Hämta Dykpraxis "Dykregelboken" här (pdf)
Hämta Dykrapport "Incidentrapporten" här (pdf)
Hämta Försäkringsvillkoren på Dykolycksfallsförsäkringen här (pdf) (Gäller SSDF-anslutna)
Hämta Försäkringsvillkoren på Dumpförsäkringen här (pdf) (Gäller SSDF-anslutna)
Hämta Krishanteringsplan här (pdf) SSDF

Dykflaggor finns att köpa i Dykshopen!
               Dykflagga "Signalflagga A"
 

Bassängträning:

Ystad Arena Bad       Fr.o.m. den 3:e oktober 2014...
                             har vi träning i Ystad Arena om söndagar varje vecka.                       
                             Mer om vår träning i Ystad Arena hittar du > här 
                                                                                                                          
                            
Nybrostrandsbadet
Där finns en utomhusbassäng som vi använder varje onsdag om sommaren.
                             Träningen vid Nybrostrandsbadet pågår prel. mellan
juni - augusti.
                             Bassängtid 1 timme varje onsdagkväll.

                                    
 

I Bassängerna får man apparatdyka, fridyka och motionssimma. Det krävs dock att du har erlagt simhallsavgift i medlemsavgiften för att få utnyttja simhallarna. Mer om simhallarna kan du läsa under Träningstider. Gästande besökare/dykare samt "Prova-på-dyk"  betalar kontant vid enstaka besök om fullvärdigt medlemskap ej har lösts eller tecknats.

Apparatträning i Ystadspoolen. Fridykning med UV-moppe!
 

 


Y-town Diving Team - Ystad


VÅRA SPONSORER:
Ystads Dyk & Marin - Hela Sveriges dykbutik nu!
 


CMAS logo